Beskrivelse av vannet:

Bjørktjønna (221 moh) er en av mange litt skjulte perler i Bymarka, da vannet ligger litt bortenfor de mest brukte turstiene i marka: Tjønna ligger ca 500 m nedstrøms Svartvatnet. Tjønna har et areal på 6,2 ha. Det meste av tjønna grenser til myr, men i nordvest finnes stedvis bratt berg kledd med barskog. Utløpet til Lille Leirsjø er i nord, mens innløpet fra Svartvatnet er i øst. For de som er interessert i fiske og som ikke stiller krav til størrelse er det god sjanse for å få ørret på kroken i Bjørktjønna. Det er tett ørretbestand i tjønna, men ørreten er småfallen med en snittvekt på under 100 gram.

Foto av Bjørktjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Stor bestand, småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Små muligheter for stor fisk.

Adkomst:

Den enkleste måten å komme til Bjørktjønna, om man ønsker å følge god sti, er å orientere seg mot Marka gård, rett sør for Skjellbreia. Og deretter følge Hallsetaunvegen videre vestover retning Byneset.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.