Beskrivelse av vannet:

Hestsjøen i Malvik er også et typisk skogsvann. Vannet er omgitt av en del hytter på den ene siden, og skog på den andre siden. Man har noe bevoksing av vannplanter på deler av vannet, men stort sett går det fint å fiske. Vannet er på enkelte deler veldig dypt, også tett til land. Dette er spesielt på den østre delen av vannet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Hestsjøen har man ørret. Bestanden av ørret er sunn, med en god spredning i størrelse på fisken. Kvaliteten på fisken er også veldig bra, som både er god på smak og med en fin rødfarge.

Hestsjøen har fisk av god størrelse, og fisk mellom 0,5 – 1 kg bør være innen rekkevidde for fiskerne

Mulighet for fangst:

Mulighetene for fangst i Hestsjøen er gode, men vannet er ikke overbefolket av småfisk.

Mulighet for stor fisk:

Det finnes eksemplarer på rundt kiloen.

Adkomst:

For å komme til dette vannet kan man kjøre E6 til Vikhammer og videre mot Jonsvatnet. Når man kommer til Bostad kan man parkere rett ved vannet. De beste fiskeplassene er på den nordlige delen av vannnet, så man bør gå rundt vannet i forhold til parkeringsplassen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.