Beskrivelse av vannet:

Oppsjøen er et typisk skogsvann, som omgis av variert terreng. Vannet er et godt isfiskevann hvis man ønsker å prøve røya. Det man må legge merke til ved dette vannet er at den sørlige delen ikke kommer inn under TOFA sin administrasjon, og man må derfor kjøpe kort på Malvik Statsallmenning for denne delen av vannet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, røye og gjedde.

Mulighet for fangst:

Vannet har mye fisk, både av ørret og røye, og sannsynligheten for fangst er veldig god.

Mulighet for stor fisk:

Her kan det dukke opp store eksemplarer.

Adkomst:

For å komme til dette vannet kan man kjøre til skytebanen på Hønstad. Herfra går det en kjerrevei helt fram til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.