INNLANDSFISKEKORT:

Her selges fiskekort for Bymarka, Jonsvannsmarka og Nidelvas innlandsfiskedel.
Området 1. Bymarka, Leinstrandsmarka og Malvikmarka.
Området 2. Jonsvatnet, med omkring liggende vatn.
Området 3. TOFAs Områder Nidelvas innlandsfiskedel.

Priser for område 1:
Årskort kr 500,-
Døgnkort kr 50,-
Priser for område 2:
Årskort kr 500,-
Døgnkort kr 50,-
Priser for område 3:
Årskort kr 500.-
Døgnkort kr 50.-

Alle kortene kan kjøpes på internett hos inatur.no
For døgnkort på SMS (60,-) send: fiskekort tof10 til 2377. (Bymarka og Leinstrandmarka)
For døgnkort på SMS (60,-) send: fiskekort tof11 til 2377. (Jonsvannsområdet


LAKSEFISKEKORT:

Følgende fiskekort kan kjøpes hos Inatur:
Vald 13. Bykortet Sesongkort/Døgnkort
Vald 2 Stryket Døgnkort
Vald 4 Renna Døgnkort
Vald 7 Nydalsdammen Døgnkort
Vald 14 Selsbakkhøgda Boretslag Døgnkort

Vald 15 Tempevaldet


Gebyrliste

Brudd på fiskereglene samt medvirkning til brudd på fiskereglene er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Personer som blir tatt for kvotebrudd i laksefiske blir bortvist innerverende og neste sesong (2 år). Personer som har utvist uakseptabel adferd kan også bli utestengt. Uakseptabel adferd kan være å ikke imøtekomme oppsynets pålegg, opptre truende eller sjenerende for andre fiskere og grunneiere. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Verneting for tvistesaker er Trondheim forliksråd og/eller Sør-Trøndelag Tingrett.

Vis gebyr ikke vedtas, vil man automatisk bli utestengt og politianmeldt.

 

Innlandsfiske:

  • Manglende Fiskekort: 1000,-
  • Brudd på fiskeregler: 1000,-
  • Brudd på kvotebestemmelser: 3000.-
  • Ved grove brudd utestengelse og politianmeldelse.

Laksefiske:

  • Manglende fiskekort: 4000,-
  • Brudd på fiskeregler 4000,-
  • Brudd på kvotebestemmelser: 8000.-
  • Brudd på sjøørretfredningen: 8000.- + Utestengelse 2 år.
  • Ved grove brudd utestengelse og politianmeldelse.

Agdars Sportsfiske

Fjordgata 46/48, 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 44 44

Her selges TOFAs innlandsfiskekort for:
* Jonsvatnet, – med omkringliggende vatn
* Bymarka, Leinstrandsmarka og Malvikmarka

*  Øvre Nidelva innlandsfiske

YX Skovgård

Jakobsliveien 2, 7058 Jakobsli
Tlf. 73 90 47 10

Her selges TOFAs innlandsfiskekort for:
* Jonsvatnet, – med omkringliggende vatn

*  Båtkort medfølget fiskekort

Axel Bruun

Prinsens gt. 30 ,7011 Trondheim
Tlf. 73 53 20 93

Her selges TOFAs innlandsfiskekort for:
* Jonsvatnet, – med omkringliggende vatn
* Bymarka, Leinstrandsmarka og Malvikmarka