Beskrivelse av vannet:

Nydammen er et vakkert lite vatn som ligger i Trollavassdraget, ikke langt fra Tømmerdalen. Fiskebestanden i vatnet består av ørret. TOFA setter ut ørret i dammen årlig og det er mulig å fange flott ørret opp til kiloen, og et finnes også eksemplarer over kiloen. Vennet er for det meste grunt, så det er et av de bedre vannene for fluefiskeren. Det er også mulig å få røye på kroken i Nydammen. Men disse kommer stort sett fra Herbernsdammen ved flom i vårløsningen og blir fisket opp.


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.Januar til 31.Desember.

Arter og størrelse:

Ørret: God bestand, med mulighet for større fisk.  Også enkelte røyer.

Mulighet for fangst:

Middels muligheter for fangst. Størst mulighet i mai.

Mulighet for stor fisk:

Gode muligheter for større fisk.

Adkomst:

Parker ved Tømmerdalen, og følg stinettet til Nydammen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.