Grunneierlag:

Jonsvatnet Grunneierlag
Malvik Grunneierlag
Klæbu Grunneierlag
Leinstrand Grunneierlag

Fjellstyrer:

Fjellstyrene i Midtre Gauldal
Byneset Fjellstyre
Lonke Fjellstyre
Singsås Fjellstyre
Haltdalen og Ålen Fjellstyre

Hovedsamarbeidspartnere:

Trondheim Kommune
Statkraft Energi AS
Settefiskanlegget Lundamo AS
Stiftelsen Trondhjems Fiskeriselskab 1880

Fylker og Kommuner:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Tydal Kommune