Beskrivelse av vannet:

Skjeltønna er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Skjeltjønna er det kun gjedde. Gjedden i vannet er kannibaler, og på grunn av dette er de ikke spesielt storvokste.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Gjedda her er stort sett små.

Adkomst:

For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuel parkering.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.