Beskrivelse av vannet:

Nyvatnet er et myrtjern omgitt av skog og myr. Karakteristisk ved dette vannet er at vannet har mye fisk, og er lett fiskbart. Vannet egner seg også like godt til fluefiske, som til annen redskap.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Nyvatnet har man bare ørret. Fisken er av jevn størrelse, mellom 200 – 300 gram.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fangst er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Kan være fisk på rundt 500 gram.

Adkomst:

For å komme til vannet kan man enten gå en traktorvei fra Skjerstad. Her må du avtale parkering med de som bor der, før du parkerer. Man kan også gå til vannet fra Midtsand, der det går en tursti.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.