Etterspørselen etter laksefiske i Nidelva er høy og større enn vårt tilbud. På en rekke av våre vald må man være ute i god tid for å sikre seg det beste fiske.

Får å søke om sesongkort på våre vald må man laste ned søknadsskjema og sende dette til TOFA innen 23. desember. Dette gjeller vald 2. Stryket, 4. Renna, 5/6. Trekanten/Berghølen, 7. Nydalsdammen og 9. Valøya. Det samme gjeller for båtfiske på vald 1. Leirfosshølen og 2. Kroppanhølen.

Trekningen av laksefiske i Nidelva foregår ca. medio februar hvert år.

Døgnkort

Det selges et begrenset antall døgnkort på vald 2. Stryket, vald 4. Renna, vald 14. Selsbakkhøgda og vald 7. Nydalsdammen. I tillegg til dette er det åpent kortsalg på vårt vald 13. Bykortet.  Disse kortene ligger for salg på Inatur.no

Døgnkort/Sesongkort for vald 8. Fossumhølen og vald 10. Tilfredset selges av Trondheim Jeger og Fiskeforening på Inatur.no

Fordelingen av fiske

”Ved fordeling av fiske i Nidelva skal TOFA, innenfor rammen av gjeldende fiskeregler, tilstrebe at flest mulig gis anledning til å delta. Dersom etterspørselen etter fiske er større enn TOFAs tilbud, vil det bli tatt spesielt hensyn til fiskere som har vist fin framferd og sportsfiskemessig opptreden ved elva. Personer som er tatt for ulovlig fiske eller som har opptrådt usportslig, får ikke adgang til fiske. Fiskere som er med på båtfiskelag eller har fiske på private vald , kan ikke regne med å få leie båtfiskedøgn på Leirfosshølen og Kroppanhølen, heller ikke sesongkort fiske på våre vald.»