Beskrivelse av vannet:

Litl-Leirsjøen (offisielt navn), Lille Lerisjøen, Lille Leirsjø,- alt ettersom hvem man spør og hvilket kart man bruker, er en liten innsjø som ligger litt gjemt i Bymarka. I selve vannet er det både ørret, røye og trepigget stingsild. Det er stor sjanse for fangst hvis en prøver fiskelykken.

Foto av Lille Lersjøen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og Røye: Stor bestand, for det meste småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Større kan forekomme.

Adkomst:

Den enkleste måten å komme seg til Lille Leirsjøen er å følge stien mellom Rønningen og Marka, og ta av ved bekken som renner ned til innsjøen, gjennom et flatt myrparti.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.