Adresse:
TOFA
Leirfossveien 76, 7038 Trondheim
Tlf. 73 96 55 80
e-post: tofa@tofa.org

Faktura adresse: tofa@ebilag.com

Bank Åfjord Sparebank: 4345.11.48908

Organisasjonsnummer: NO970 413 596

Daglig leder:
Steinar Gilleberg Stensli
tlf: 948 97 131

e-post: steinarstensli@gmail.com

Ansatt:
Kay Arne Olsen
tlf. 952 30 510