Beskrivelse av vannet:

Estenstaddammen er en relativt liten dam som ligger i Strindamarka, øst for Trondheim. Dammen ligger rett ovenfor Tømmerholtdammen, begge er kunstige dammer. Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.
TOFA har jevnlig gjennomført prøvefiske og utfisking i Estenstaddammen. Håpet er at utfiskinga på sikt skal føre til bedre vekstbetingelser for fisken som er igjen.

I 2021 gjennomførte TOFA et prøvefiske i samarbeid med Steindal barneskole. Resultatet viste at gjennomsnittsstørrelsen har gått opp (124 gram), og vi fikk fisk over 300 gram som vi sjelden har fått tidligere. Største fisk var på 329 gram. Dette er et vann det er lett å fisk på og fisken begynner å få en fin størrelse. Vannet meget godt egnet til isfiske.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Snittstørrelsen på 124 gram, og det sniker seg inn eksemplarer på mellom 300 og 500 gram innimellom.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for å få fisk her.

Mulighet for stor fisk:

Av og til kan man få fisk på mellom 300 og 500 gram.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten av Estenstaddammen finnes ved Røstadbakken og Bekken.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.