Beskrivelse av vannet:

Vasseljtjønna er delvis på Jonsvatnet – kortet og delvis på Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka – kortet. Dette er et typisk skogsvann, med mange gode fiskeplasser. Man har en fin variasjon i fiskeplasser, noe som gjør vannet til en spennende fiskeplass. At vannet også huser ørret av god størrelse gjør fisketuren ekstra spennende.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

I Vasseljtjønna finner man både ørret og røye. Røya i vannet er småfallen og veldig tallrik. Ørreten er også tallrik, men her har man også fisk av veldig god størrelse. Største fisk under prøvefiske i 2009 var en ørret på 1,7 kg.

Dette er et av de småvannene i Malvikmarka med størst fisk. De er ikke ekstremt tallrike, men klarer man å lure en av de fiskespisende storørretene i vannet passerer vekten fort kiloen.

Mulighet for fangst:

Som fisker har man gode muligheter for fangst i dette vannet.

Mulighet for stor fisk:

Det finnes ørret på over kiloen her.

Adkomst:

For å komme til vannet bør man parkere på parkeringsplassen på Kuset, ved Jonsvatnet. Derfra går det en tursti helt fram til vannet.

fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.