Beskrivelse av område:

Artsfiske i småbåthavna på Skansen er meget spennende. Her kan man få arter som panseruke, stor kantnål, hårvar, tangsprell, kutlinger, ulker og mye mer. Det beste og mest spennende fiske er om kveld/natt med hodelykt, her leter man opp fisken med lyset før man slår av lyset og prøver og få fisken til og ta agnet en serverer. Plassen er viden kjent for sin forekomst av panserulke.