Leirfosshølen i Nidelva er viden kjent for sitt laksefiske helt fra Thoning Owesen begynte med sportsfiske med fluestang her i 1820-årene. Fossefallet har alltid vært begrensningen for storlaksens videre vandring i elva. Området er omgitt av parkanlegget i Leirfossen, Den gamle Kraftverksbygningen i naturstein og laksen som flittig hopper i Fossen. Langs valdet går også Nidelvstien, som gjør det lett tilgjengelig å fiske fra land om en ønsker det.

TOFA gir på sine døgn et variert sportsfisketilbud. Her kan man bedrive tradisjonelt harligfiske fra to båter eller man kan nyte et langdrag med marken fra vår private øy Tangen. Valdet er fiskbart fra land langs hele den østre bredd og «pumpehuset» er en god landfiskeplass.
Leirfosshølen er et av de absolutt beste fiskevaldene i Nidelva, der mulighetene for fangst alltid er gode

Vær klar over at etterspørselen etter fiske i Nidelva er mye større enn tilbudet og søknadsfristen for fiske er ca. 23. desember hvert år.

TOFA gir på sine døgn et variert sportsfisketilbud. Her kan man bedrive tradisjonelt harligfiske fra to båter eller man kan nyte et langdrag med marken fra var vår private øy Tangen. Valdet er fiskbart fra land langs hele den østre bredd og «pumpehuset» er en god landfiskeplass.
Leirfosshølen er et av de absolutt beste fiskevaldene i Nidelva, der mulighetene for fangst alltid er gode

Fasiliteter:

På Tangen har vi en stor gapahuk og grillhytte hvis været skulle bli ruskete. Her ligger også Fossebua som fritt benyttes under fiskedøgnet.

Fiskekortordninger

Båtfiske/Landfiske

TOFAs døgn selges til fiskelag på inntil 6 personer som får fiske fra TOFAs båter, samt fra land fra østre bredd og spissen på Tangen. Fiskekortet gjelder fra kl. 12.00 den dag det er utstedt, til kl. 12.00 neste dag.