Beskrivelse av området:

Ved Svean er det etablert et fantastisk anlegg for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, med parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de absolutt beste fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue. For fluefiske etter ørret er Nidelva et paradis! Fra sommeren sakte fester grepet i mai og gjennom hele sommeren er det en mengde klekkinger av døgnfluer, vårfluer og steinfluer. I området rundt Svean finner vi en mengde gode strømmer og standplasser for storørreten. Her kan man friste ørreten med etterligninger av små døgnfluer eller vårfluer, alt etter hva som klekker.

Merk at Moodden ikke er med på TOFAs fiskekortområde. Hva som skjer med dette området i årene som kommer er ikke avklart, men en så lenge er det Klæbu Gunneierlag som administrerer fiske på Moodden.

TOFA ønske å følge utviklingen av gjeddas etablering i området. Vi ønsker derfor fiskerapporter og bilder av gjeddefangster i og rundt Svean området. Etter som dette er et område med store stilleflytende vannspeil og til dels mye vannvegetasjon er dette områder som gynner gjeddas etablering.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet. Det er også mulighet for å fange gjedde av vesentlig størrelse.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret og gjedde.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Det er flere parkeringsmuligheter ved Svean. På Moodden er det anlagt en stor parkeringsplass. Det er også flere parkeringsplasser mellom Svean og Løkaune kraftverk.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377