Beskrivelse av vannet:

Lykkjdammen er et fint, lite vatn som ligger nederst i Trollavassdraget, rett ovenfor boligfeltet i Trolla. Lykkjdammen er et populært fiskevann med gode muligheter for å få ørret på kroken, takket være den kultiveringen vi gjør med utsetting av fisk. Settefisken her og ellers i marka kommer fra settefiskanlegget på Lundamo. Det finnes også stingsild i vannet.

Vi har et klart mål om å øke tilgjengeligheten og tilretteleggelsen for innlandsfiske i markaområdene, og for å raskt skape et attraktivt fiske i vatnet ble det derfor satt ut noe fisk her høsten 2006. Denne kultiveringen har vi fortsatte med og nå settes det årlig ut fisk i tjønna.

Foto av Lykkjdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.Januar til 31.Desember.

Arter og størrelse:

Kultivert vann. Ørret: Stor bestand av små fisk, men større fisk forekommer forholdsvis ofte.

Mulighet for fangst:

Veldig gode muligheter for fangst

Mulighet for stor fisk:

Gode muligheter for større fisk.

Adkomst:

Parker i Trolla og følg stien noen hundre meter.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no > eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.