Beskrivelse av vannet:

Sandtjønna ligger sør for Jonsvatnet, rett nedenfor Kjerringtjønna. Her finnes en tett bestand av ørret, noe som fører til at kvaliteten på fisken er så som så. Men ørreten er bitevillig, og av og til kan det bite på fisk av god kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, stort sett mindre fisk.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Liten sjans for stor fisk, men det kan finnes enkelte individer.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter er ved Breivika, Spillerbakken, Hammer Gård eller Dragstvegen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.