TOFA kultiverer Kyvannet, Haukvannet, Lianvatnet, Kommerdammen, Baklidammen, Theisendammen, Nydammen og Lykkjadammen sammen med Trondheim kommune. Det settes ut fisk som kommer fra Settefiskeanlegget på Lundamo, og det flyttes også fisk fra noen de andre vannene med høy tetthet av fisk. Tidligere ble det også satt ut Laks og sjøørett i Nidelva.

Ellers bistår TOFA forsking på fisk rundt om i hele landet. Vi gjennomfører mye ungfiskeundersøkelser ved hjelp av el-apperat. Vi har blant annet de siste årene hatt årlige undersøkelser i Rauma og i Homla i Trøndelag.