Beskrivelse av område:

Øysand er kanskje den fiskeplassen rundt Trondheim som er best egnet for fiske etter flatfisk. På våren er det til tider også bra med torsk inne på grunnene på Øysand.
På Øysand er det meget langgrunt og bunnen består stort sett av sand og leire. Det er fult mulig og fiske fra land, men vadere er nok og anbefale.

Husk at utløpet av Gaula har en 100 meters grense med fiskeforbud.