Beskrivelse av vannet:

Tjønna ligger i skogbevokst område helt inntil veien som går rundt Jonsvatnet. TOFA har gjennom årene drevet kultiveringsarbeid med utsetting av stor ørret og foringsforsøk for å skape  et attraktivt sportsfiske i tjønna. I tillegg er det gjedde i tjønna, og som kjent har gjedda lett for å utkonkurrere ørreten i slike små vatn. I dag er gjedde er derfor eneste fiskeslag her.
Hammertjønna et fint vann med mange fine fiskeplasser.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde, middels størrelse.

Mulighet for fangst:

Middels mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Liten sjanse for stor gjedde.

Adkomst:

Vegen går rett forbi vatnet, og det er parkeringsplasser langs vegen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.