Beskrivelse av vannet:

Herbernsdammen ligger øverst i Trollavassdraget og huser røye, ørret og stingsild. Ørretbestanden er liten, men det er mulig å fange stor stedegen ørret her. På vinteren er de populært med isfiske på Hebernsdammen. Hvis du er ute etter de «største» røyene i Bymarka er nok dette vannet vert et besøk.

Bilde av Herbernsdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og røye, Middels bestand, større individ forekommer.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for fangst på sommeren er lave, men gode under isfiske på vinteren.

Mulighet for stor fisk:

Større røye og ørret forekommer.

Adkomst:

Parker ved Tømmerdalen, og gå stinettet til Herberndammen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.