Øvre Nidelva:

Innlandsfiskedelen av Nidelva strekker seg fra utløpet av Selbusjøen ved Hyttfossen og ned til Nedre Leirfoss. Dette gir en strekning på hele 3 mil med stor variasjon for oss sportsfiskere. Nidelva er sterkt regulert, men er til tross for denne reguleringen en utrolig produktiv fiskeelv. Her er det fiskeområder som er godt tilrettelagt, som på Svean, og områder som gir deg som fisker en følelse av uberørt villmark – alt i nær tilknytning til Trondheim!

TOFA har inngått avtale med Thomas Angells Stiftelser om disponering av fiskeretten i Nordsetfossen. Vi jobber med parkering og tilkomst muligheter, før dette er på plass, vis hensyn og ikke parker på privat eiendom. Gå ikke over dyrket mark på vei til elva!

VIKTIG NYHET! Statkraft har solgt eiendommene på Moodden og «gamle Sveanbad» til Klæbu Kommune. Med et slikt salg følger også fiskeretten. Klæbu Kommune ønsker at Klæbu Grunneierlag skal administrere deres fiskerett, så fra og med 15.mai 2018 vil disse to eiendommene bortfalle fra TOFAs fiskekort i Øvre Nidelva. På grunn av at TOFA ikke ble varslet om saken før i april 2018, vil alle som har kjøpt vårt sesongkort før 15.mai fiske på området som før ut sesongen 2018. Vi har også trykket opp årbok med kart som viser at Moodden er med på vårt kort, Kjøper du kort hos utsalgssted og får med årbok med feil kart skal ingen skal straffes vis de fisker på nevnte områder i 2018! TOFA beklager det inntrufne og regner med en smidig overgang i 2018 sesongen.

Ved Svean er det etablert et fantastisk anlegg for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, med parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de absolutt beste fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue.

Ørretfiske på våren kan være særs effektivt. Ørreten er da på jakt etter å fete seg opp etter en kald vinter og er i perioder svært bitevillig. Å prøve ørretfiske i denne tiden kan gi muligheten til å lure noen av de virkelige kjempene som lever i Nidelva. Husk å vise måtehold om du virkelig treffer dagen da ørreten biter på alt. Det kan være lett å tømme elven for storørret i disse periodene, og det må vi som sportsfiskere være klar over.

For fluefiske etter ørret er Nidelva et paradis! Fra sommeren sakte fester grepet i mai og gjennom hele sommeren er det en mengde klekkinger av døgnfluer, vårfluer og steinfluer. I området rundt Svean finner vi en mengde gode strømmer og standplasser for storørreten. Her kan man friste ørreten med etterligninger av små døgnfluer eller vårfluer, alt etter hva som klekker.

For et mer detaljert fiskekart og kjøp av fiskekort på internett, gå inn på www.inatur.no

Fiskekort på SMS

Send «fiskekort TOF12» til 2377

Skraverte felt i kartet er IKKE med på TOFAs kort!