Beskrivelse av vannet:

Lomtjønna er et lite myrtjern som ligger sørøst for Jonsvatnet, i nærheten av Jervfjellet. Det sies at ørret finnes her, men gytemulighetene er dårlige.

Gjennom Trondheim  kommunes stor-salamander prosjekt ble Lomtjønna prøvefisket  i 2013. Tjønna ble erklært fisketom, så fra å med 2013 vil denne tjønna være forbeholdt stor-salamander. Det vil si at sikring av biologisk mangfold og forbud mot fiskeutsetting er viktig i framtidig forvaltning av denne tjønna.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Tjønna er erklært fisketom.

Mulighet for fangst:

Tjønna er erklært fisketom.

Mulighet for stor fisk:

Tjønna er erklært fisketom.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.