Beskrivelse av vannet:

Svarttjønna er ei lita myrtjønn som ligger vakkert plassert nord for Geitfjellet. Dette er en skjult perle nord i Bymarka som av mange er rangert som det vakreste vannet i marka. Svarttjønna er et naturlig vann som i motsetning til nabovannene Holstdammen, Nydammen, Lykkjadammen og Tiendalsdammen, ikke er demmet opp. Det er også et av få rene røyevann i marka, men om du fisker her kan du ikke forvente å få storfisk, da snittet er under 100 gram.

Foto av Svarttjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Røye:  Stor bestand, men liten fisk.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst under isfiske.

Mulighet for stor fisk:

Sjeldent fisk over 200 gram

Adkomst:

Det er flere måter å komme seg til Svarttjønna. En kan parkere innerst i Tømmerdalen og følge skilting til Holstdammen. Ca. 200 meter før dammen følger man en bred sti til høyre, opp mot Nydammen. Man krysser deretter demningen og følger skilting mot Svarttjønna.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.