Beskrivelse av vannet:

Kobberdammen ligger øverst i Ilavassdraget, ca 10 minutters gange fra parkeringsplassen ved Tømmerdalsveien og Fjellseterveien. Siden 2006 har TOFA og Trondheim kommune drevet med utsetting av fisk i kobberdammen. Dette har bidratt til at dammen i mange år har hatt et rykte på seg for å være et meget godt fiskevann. Den fikk tilført arten mort på 90-tallet etter ulovlige utsettinger. I 2003 ble det gjort forsøk på å utrydde morten i Kobberdammen ved utfisking i kombinasjon med å tørrlegge dammen. Det var vanskelig å tømme dammen helt, og forsøket var ikke vellykket. Etter rotenonbehandlingen i 2016 har det tatt tid å bygge opp ørretbestanden, men i 2021 har det igjen kommet rapporter på at det er flott fiske i Kobberdammen. Vannet egner seg best for fiske med sluk eller fiske med mark. Prøv gjerne er stor sluk i starten av mai!

Foto av Kobberdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.mai til 1.november.

Arter og størrelse:

Ørret i variert størrelse.

Mulighet for fangst:

Vannet gir gode muligheter for fangst, i alle størrelseskategorier.

Mulighet for stor fisk:

Her har man muligheter for fisk i kilosklassen.

Adkomst:

Kjør opp ved Byåsen Butikksenter, og parker ved parkeringsplassen som ligger ved busstoppen Kobberdammen. Du kan også nå vannet gjennom det godt utbygde stinettet man har i Bymarka.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.