Beskrivelse av vannet:

Skjellbreia er det klart største vatnet i Bymarka, og ligger i øvre deler av Leirsjøvassdraget. Det dekker 0,7 kvadratkilometer og er 41 meter dypt. Vatnet ligger forholdsvis lett tilgjengelig ved vegen som går inn til Marken.

I Skjellbreia kan man fiske ørret og røye. Det var for noen år siden en flott bestand av storørret i vannet, men ulovlig garnfiske reduserte bestanden som hadde en vekt på 2-5 kilo. Det er i dag fullt mulig å få flott ørret her, og hvis man treffer dagen kan det også være fart i røyene, selv om de er noe mindre enn ørreten i størrelse.

Foto av Skjellbreia: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Stor bestand, for det meste småfallen. Storørretstamme som er lav.
Røye: Veldig stor bestand, svært småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Storørret kan forekomme.

Adkomst:

Skjellbreia ligger sentralt til midt i marka i et område med mange opparbeidede stier. Fortsett veien forbi Haukvannet. Parker ved bommen og gå et par kilometer, du har nå vannet på høyre side ved storfurua.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyenwww.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.