Beskrivelse av vannet:

Jelleintjønna (199 moh) er ei lita tjønn (areal 0,3 ha), som ligger mellom Kåttåtjønna og Hestsjøen. En skal være rimelig godt kjent i marka, eller bo i nærheten av Smistadgrenda for å hvite hvor det er.  Tjønna er omgitt av myr iblandet glissen furuskog, pors og takrør. Tjønna er grunn med maksimaldyp på 4,5 m. Innløp- og utløpsbekk til tjønna er kraftig tilgrodd.

Jelleintjønna er et lite tjern. Til tros for det er det mulig å få ørret på kroken, selv om de som regel vil være svært små og ikke egnet til å ta hjem.

Foto av Jelleintjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand, småfallen i størrelse.

Mulighet for fangst:

I dette vannet har man stor mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Små muligheter for stor fisk.

Adkomst:

Kjør Ringvålveien mot Byneset, og ta av til høyre ved Smistadkrysset. Parker på Hestsjøen, og gå sti fram til tjernet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.