Beskrivelse av vannet:

Lomtjønna ligger oppunder Storheia og har avløp til Kvistingen. Det er satt ut ørret her. Dette er et lite tjern, og de store fangstene kan ikke forventes. Men en vårkveld med stanga i de vakre omgivelsene her oppe kan være vel verd turen.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Lav bestand, større individ kan forekomme.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for fangst er middels. Best rett etter at isen har gått.

Mulighet for stor fisk:

Større fisk kan forekomme.

Adkomst:

Fortsett stien videre fra Kvistingen, mot Storheia.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.