Beskrivelse av vannet:

Elva som renner ut fra Jonsvatnet heter Vikelva. Den starter nord i Jonsvatnet, ved Osen, og renner ut i Trondheimsfjorden ved Ranheim. Elva er ca 3,5 km lang, men det er bare de øverste 1,5 km som egner seg for fiske.
Vikelva var tidligere brukt til produksjonen av papir ved Ranheim Papirfabrikk (nå Petterson Ranheim), og de nedre deler bærer fortsatt preg av dette. På den fiskbare delen av elva er det tre dammer; Osdammen, Stilltjønna (Trolltjønna) og Nydammen, og det finnes både gjedde og ørret der.
År om annet tas det fisk på flere kg.
Norgesrekorden for ål et tatt i Vikeelva, Fisken ble tatt av Trond Brønstad i 1985. Ålen ble tatt på mark og veide inn til 3850 gram. Foto: Privat. (Merk at ål nå er en totalfredet fisk og må settes tilbake i vannet så skånsomt som mulig).


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret og gjedde.

Muligheter for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Her kan det innimellom dukke opp virkelig store individ.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.