Beskrivelse av området:

«Mellom fossan» er elvestrekningen mellom Øvre og Nedre Leirfoss. Her er elva stilleflytende og det er kun ved kraftverket ved Øvre Leirfoss det er litt drag i vannet. Det er mange fine fiskeplasser på dette strekket, og det blir tatt mye ørret mellom 300-900 gram her årlig. Fiske er nok aller best på seinvåren når det begynner å bli litt temperatur i vannet, men før sommervarmen setter inn. Dette streket er fint å fiske med alle typer redskap, men for fluefiskeren er det ikke så mye drag i vannet. Mark og søkke er kanskje den redskapen som blir mest benyttet her, men wobbler er også god medisin for stingsild spisende ørret. De «beste» fiskeplassene ligger på østsiden av elva, og her går det sti langs hele strekket. Husk at skogen på østsiden er et naturreservat, så her er det ikke lov å hugge trer til bål. Bruk fallstokk/ved ved bålbrenning.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. september til 15. november).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

På vestsiden av elva er det flere parkeringslommer en kan benytte. På østsiden parkerer an ved vårt stamfiskhus på Nedre Leirfoss og benytter stinettet som går langs elva.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377