Beskrivelse av vannet:

Metjønna ligger øst for Jonsvantet, mellom Stokkdalstjønna og Jervtjønna. Ivrige grunneiere fisker av og til med garn, så ørretbestanden er derfor tynn, men av god kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand og middels størrelse

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Fisk over 500 gram er sjeldent, men kan forekomme.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Nedre Jervan og Stokkdal. Ikke parker på private veier e.l. uten tillatelse fra grunneier!

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.