Beskrivelse av område:

Buvikbergan er ganske lik Børsabergan, bortsett fra at det er litt grunnere her, samt at bunnforholdene er litt «bedre» en i Børsa. I og rundt Buvika er det mer sand/leirebunn, så her er bunnmeite etter flatfisk brukbart. I Buvikfjæra er det ofte mye stor og fin torsk på våren. (Husk 100meters fredningssone på begge sider av utløpet på Viggda).