Beskrivelse av vannet:

Midtidammen er et lite vann som ligger øst for Jonsvatnet og nordøst for Jervan øvre. Morten som på en hittil uforklarlig måte var spredt til Midtidammen, – og som ble oppdaget i 1996, – ble ryddet ut med hjelp av rotenon høsten 1998. Ved prøvefiske og jevnlige kontroller etter 1999 er det ikke påvist mort i Midtidammen eller bekken som fører ned mot Jonsvatnet. Det ble i årene etter rotenonbehandlingen satt ut ørret i flere omganger og fiske var i mange år supert. Fiske utsettingene har nå stoppet, men det er fortsatt mulig å få fin fisk i vannet.

Dette understreker viktigheten av at folk ikke flytter levende fisk fra et vannsystem til et annet. Det kan få store uheldige konsekvenser.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret.

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.