Beskrivelse av vannet:

Steinstjønna ligger sør for Jonsvatnet, i samme område som Kroktjønna, Spillertjønna, Jovatnet og Hestsjøen. Tjønna er noe myrpåvirka. Ørret er eneste fiskeslag i vatnet, og den er av god kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, gjennomsnitt ca 100 gram

Mulighet for fangst:

Gode muligheter

Arter og størrelse:

God kvalitet på fisken, men fisken er stort sett rundt 100 gram.

adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Hammer Gård. Men husk tillatelse fra grunneier før du parkerer på eiendommen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.