Spesifikke regler for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen (herunder sjøørret)

Ved fiske etter sjøørret (og laks) i sjøen må man ta hensyn til ytterligere regler og fredningstider. TOFA gjør oppmerksom på at sjøørretbestanden i Trondheimsfjorden er sterkt truet, og anmoder fiskerne om å vise ansvar. TOFA oppfordrer fiskerne til å gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler (fra Orkanger-innløpet og innover) av Trondheimsfjorden året rundt; -uavhengig av minstemål og fredningstider.

TOFA presenterer her relevante fiskeregler for Sør-Trøndelag. Bruk linkene til de aktuelle lover/forskrifter om du ønsker utfyllende informasjon.

Minstemål:

Gjeldende minstemål for laks og sjøørret er 35 cm.

Lovdata

Fredningstid:

Laks og sjøørret fredet i sjøen mellom 1. mars og 31. mai i hele Trøndelag.

Lovdata

Fredning av munningsområdet av vassdrag:

Det er generelt forbud mot å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

Lovdata

Nidelva:

Området innenfor en rett linje trukket fra nordre punkt av Pir 1 (UTM 701 358) over til vestre punkt av Ladehammeren (UTM 709 360). Området er for øvrig begrenset utad av de ytre kaianleggene på Brattøra og Skansen.
(Forskriften er under revisjon vinteren 2014), og vi vil komme tilbake med oppdatert forskrift og kart.)

Forskrift for fredningsområdet til andre lakseelver i Sør-Trøndelag finner dere her.