Tempevaldet eies av Nidelv idrettslag, og ligger mellom Nydalsdammen og Fossumhølen på den østre bredden av elva. Valdet har ca. 380 meter fiskbar strandlinje, men mesteparten av fiske foregår på strekket rett ut for gapahuken som er anlagt på valdet. Valdet er fiskbart med alle typer redskap, og egner seg spesielt godt til fluefiske.
Tempe fiskevald har i mange år vært forbeholdt medlemmer av idrettslaget. TOFA har inngått avtale med Nidelv idrettslag om salg av deres fiskerettigheter fra og med 2023 sesongen. Det vil i 2023 selges 5 døgnkort hver dag annenhver uke sesongen igjennom. I tillegg vil det være to tilgjengelige grunneierkort for medlemmer av Nidelv Il på disse dagene. De resterende uker disponeres av idrettslagets-sesongkortfiskere. Parkering er lett tilgjengelig da idrettslaget har egen p-plass rett ved elva.

Kort finner du på Inatur.no

Turnus:

Sesongkortfiskere starter fiske uke 22. Deretter fisker de uke 24, 26, 28, 30, 32 og 34. Siste fiskedag for sesongkort fiskerne blir søndag 25. august.

Det vil bli solgt døgnkort i uke 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 35. Totalt 48 fiskedager.

Alle fiskedøgn i Nidelva starter 12.00 på formiddagen. Det vil si at man kun har en kvote på 01.juni selv om det er 1,5 døgn man fisker på før «døgnrytmen» setter seg!