Beskrivelse av vannet:

Lauglovatnet (187 moh) ligger ca 1 km sør for Velikvatnet. Vatnet ligger i et området dominert av større og mindre myrpartier. Utløpsbekken ligger i østdelen av vatnet. Overflatearealet er på 0,9 ha, vatnet er langgrunt og brede vegetasjonsdekte gruntvannsoner finnes hele veien rundt. Maksdypet er ca 14 m. I dag (2021) er det lagt til rette for friluftsliv rundt Lauglovatnet, med fine stier og benker, og god oppfølging fra TOFA i forhold til fiske. Vannet er meget gjengrodd på sommeren, så det er best å fiske her på vinteren og våren. Det er fin størrelse på ørreten i vannet, med mulighet for å fange noen eksempler. Det er tatt ørret på nærmere 4 kilo her for noen år siden.

Foto av Lauglovatnet: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand, men småfallen.

Mulighet for fangst:

I dette vannet har man stor mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Større fisk kan forekomme, men er fåtallige.

Adkomst:

Kjør Ringvoldveien til du kommer til parkeringsplassen på Skogly. Gå deretter sti til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.