Det er mange fine plasser for sjøfiske fra land rundt Trondheim. Trondheimsfjorden er kanskje en av verdens mest artsrike kaldhavsfjorder, her kan man få nesten alt av arter som svømmer i «kaldt» saltvann. torsk, sei, lyr og makrell er kanskje de vanligste men også kveite, steinbit, skater og andre mer «sjeldne» arter blir jevnlig fanget på stang. Får å få arter som lever store deler av sitt liv på bunnen, må man ofte tilpasse sitt fiske etter dette, bytt ut sluken med et glidende takkel agnet med sild eller makrell, og du vil kanskje være heldig og kroke en fisk eller to som du ikke ser til vanlig! Til mindre flatfisk som flyndrer kan et bunnmeitetakkel med små rekebiter være effektivt.

Se vår sjøfiskeguide for anvisning av plasser.