Beskrivelse av vannet:

Langvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv, noe som blir sterkere og sterkere utover sommeren. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde. Fisken her er kannibaler og er av den grunn ikke spesielt stor.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Fisken her er ikke spesielt stor.

Adkomst:

For å komme til vannet kjører man til Hønstad. Ta kontakt med de som bor ved vannet for å avtale eventuell parkering.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.