Beskrivelse av vannet:

Sniptjønna er ei lita myrtjønn som ligger nordøst i gamle Klæbu kommune. Her finnes en tynn bestand av ørret. Gytemulighetene er dårlige her, så sjansen for storfisk er kanskje tilstede?


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: tynn bestand.

Mulighet for fangst:

Middels sjanse for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Usikkert, men det kan kanskje finnes større eksemplarer på grunn av den lave bestanden.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter ved Saksvikvollen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.