Dato: 08.06.2024

Se TJFF Fiskeutvalgets hjemmeside/Facebook side for mer info. Fisket vil foregå på Kroppanhølen. Kurset vil bli 06.06 og fisket vil være 08.06.