Dato: 17.09.2022

Dette er et nytt TJFF kurs av året. Se TJFF Fiskeutvalgets hjemmeside/Facebook side for mer info.