Årsmøte TOFA 2024

Forhåndsmelding om årsmøte i TOFAs representantskap 2024

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c den
23.04.2024. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være TOFA i hende 2 uker før årsmøtet, senest torsdag 9. april 2024.
Betalt kontingent er en betingelse for å være stemmeberettiget på årsmøte, hvis organisasjon eller lag er
kontingentberettiget. Enkelte samarbeidspartnere har fritak ihht. vedtektene, og trenger ikke betale kontingent.
Valgkomite:

Ståle Borthen  tlf: 944 21 439
Sanimir Handanagic tlf: 992 74 904
Kay Arne Olsen tlf: 952 30 510

Velkommen til årsmøtet.

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA