Fiskeregler 2024

Her kommer det info om nye fiskeregler for sesongen 2024, samt rømningen fra Lerøy sitt anlegg på Hitra å hva en skal gjøre hvis en får en av disse «rømlingene» på kroken.
Døgnkvote: To laks hvorav en kan være over 3 kilo, avlives den på 3 kilo først skal fiske avsluttes.
Årskvote: 8 laks totalt, hvorav 4 kan være over 88cm.
Markforbud fra 15. august.
Hunnfiskfredning fra 15. august.
Sjøørreten er totalfredet og skal settes tilbake i elva så skånsomt som mulig. Må en avlive sjøørret, skal TOFA kontaktes umiddelbart på telefon (SMS natt).
Det skal taes skjellprøve av alle avlivede laks! «Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.» Utfylt prøve leveres hos TOFA i Leirfossveien 76.
For at oppdrettsfisk ikke skal telle på kvoten er det er krav om bilde! Hvis det ikke ikke legges ved bilde vil storlaks gå på vanlig kvote, dette er for å eliminere at skjellprøve kommer tilbake som villfisk etter at evt storlakskvote er fylt for sesongen. TOFA kan være behjelpelig med billedtaking vis noen synes det skulle være vanskelig.
På grunn av rømningen fra en Lerøy-lokalitet på Hitra i mai, er det økt fare for å få oppdrettslaks på kroken i Trønderske vassdrag, også Nidelva. Fisken kommer fra en merd hvor fisk var smittet med BKD og PD. BKD er en spesielt alvorlig sykdom for villaksen, ettersom den kan smitte fra mor til avkom gjennom rogna. Derfor er det svert ønskelig at disse fiskene leveres inn og ikke behandles som mat ved elvebredden! Du mottar 700 kr i dusør for hver oppdrettslaks som fanges i elva og som blir bekreftet som oppdrettslaks etter innlevering. Det blir KUN utbetalt dusør for innlevert fisk. Vis du velger og beholde fisken skal det taes skjellprøve av oppdrettsfisken, denne skal leveres TOFA umiddelbart etter endt fiskeøkt.
Vi kommer tilbake til det praktiske rundt innlevering av oppdrettsfisken før sesongstart.