Gjenåpning av laksefiske i Nidelva 11.Juli -15.August

Her kommer oppdaterte fiskeregler, fisketid, redskapsbegrensninger og annen nyttig info. Det vil bli åpnet for et begrenset salg av døgnkort på våre vald. Disse vil komme for salg på Inatur.no i løpet av dagen/morgendagen.
Nidelva har fått ny fisketid, fiskeregler, fiskekvoter og redskapsbegrensninger.
– Fisketid 11.07.2024 til 15.08.2024
– Sesongkvote: 2 laks under 65cm.
– Døgnkvote: 1 laks under 65cm.
– Døgnkvote på igjenutsatt laks: 2 laks. Det vil si, når du har satt tilbake to laks er fiskedøgnet avsluttet uavhengig av kvote på smålaks.
– All laks over 65cm skal sette tilbake i elva så skånsomt som mulig. Bruk knuteløs håv slik at slimlaget til fisken skades minst mulig. Hold fisken i vannet og begrens” landtid” ved krokuttak til det minimale.
– Det er kun lov med en trebbelkrok på wobbler, sluk, spinner og flue.
– Alle kroker skal være mothaksløse eller mothakene skal være innklemt, uansett redskap.
– Markfiske er ikke tillat, verken naturlig eller kunstigmark.
– Målebånd og tang til å få løsnet krok er obligatorisk del av fiskeutrustningen.
– Det skal taes skjellprøver kun av avlivet laks og oppdrettsfisk. Disse leveres fortløpende i postkassen ved inngangsdøra på TOFA-huset i Leirfossveien 76, her ligger det også nye konvolutter.
– Fangst skal meldes inn fortløpende på Elveguidens laksebørs, senest 12 timer etter endt fiskedøgn.
  (oppdrettsfisk skal dokumenteres med bilde!)
Oppdrettsfisk
Den største grunnen til at TOFA ønsket åpning av Nidelva var at det potensielt kan komme store mengder oppdrettsfisk på elva i løpet av sommer/høst da det har vært flere store rømninger på Hitra/Frøya i år. Noe av denne fisken er potensielt syk slik at vi ønsker og få tatt ut disse før gytingen kommer i gang. TOFA oppfordrer til og sjekke nøye før du avliver en ”oppdrettsfisk” da det er likheter i pigmentering og prikking hos ville flergangsgytere og oppdrettsfisk. Er du i tvil, ta et bilde av fisken i håven og send på SMS til TOFA på tel 952 30 510.
Det er fortsatt en dusør på 700.- pr innleverte oppdrettslaks. Disse avlives med et slag mot hode og pakkes rett i plast. (Ikke bløgg!) Kontakt TOFA og lever fisken i Leirfossveien 76 etter avtale.
Sjøørret
Før sesongen ble stanset ble det avlivet en del stor sjøørret som laks/oppdrettslaks. Her håper vi Nidelvfiskere skjerper seg og er sikker på at det ikke er sjøørret en avliver. Det finnes mange forskjellige utseende varianter av sjøørret, så ta en kikk på vår hjemmeside for bilder av sjøørret, villaks og oppdrettsfisk.
Oppsyn
Vi minner om at brudd på kvotebestemmelsene eller hunnfiskfredningen er myndighetspålagte regler. Brudd på disse blir derfor automatisk politianmeldt og fiskeren blir også utestengt resten av sesongen, samt et år fra ny sesong starter. Vi oppfordrer alle til å følge reglene slik at vi slipper ”kjedelige” situasjoner langs Nidelva. Oppsynet vil kontrollere alt fra fisketrygdavgift til redskapsbruk. Vi minner om at dårlig behandling av fisk som skal settes tilbake i elva også er et brudd på fiskereglene og kan føret til gebyr og utestengelse. Ved brudd på fiskereglene ring TOFA på telefon 948 97 131. Gebyrsatsene for brudd på lokale fiskeregler finner du på vår hjemmeside www.tofa.no
Desinfisering
Desinfiseringsstasjonen utom TOFA-huset er selvbetjent og i drift.