Gratis fiske for barn under 18år

TOFA har i lengre tid diskutert om vi skal heve aldersgrensen for innlandsfiskekort fra 16år til 18år. Dette er en av virkemidlene for å styrke rekruteringen til vår fantastiske hobby sportsfiske. Når formannskapet i Kommunen i september gikk inn for en slik økning av aldersgrensen var det klart at fra 2024 sesongen trenger ikke barn og ungdom fiskekort for innlandsfiske på TOFAs områder før de har fylt 18år. Vi presiserer at dette gjeller kun for innlandsfiske og IKKE på Barnas Fiskevann Blomstertjønna eller laksefiske i Nidelva, her vil aldersgrensen fortsatt være 16år. TOFA har klarert spørsmålet med alle våre samarbeidspartnere/rettighetshavere på de innlandsfiskeområdene vi disponerer (Jonsvatnet Grunneierlag, Malvik Grunneierlag, Leinstrand Grunneierlag, Byneset Fjellstyre) for å nevne noen. Alle synes det er et flott tilbud og riktig vei og gå.
Ordningen gjeller fra dags dato og TOFA vil ikke ha mulighet til tilbakebetaling av allerede kjøpte sesongkort eller brukte døgnkort. Vi vil i dagene som kommer oppdatere info på vår hjemmeside, Inatur og andre info kanaler vi disponerer, men det vil sikkert dukke opp «gammel» info her og der, så vis du finner info som er utdatert, gi oss gjerne et hint.