Info fiskere Nydalsdammen 2023

Til Info for laksefiskere på Nydalsdammen.
Laksesesongen nærmer seg igjen og SVV vil legge til rette for at fiskerne kan benytte fiskevaldet Nydalsdammen og sørover slik det var i 2022. Det vil imidlertid noen endringer fra året 2022.
For det første vil det settes trafikk på Oslovegen fra 14. august, sannsynligvis vil også da sykkelvegen være ferdigstilt på det strekket der det foregår fiske. Frem til den tid kan busstoppen i Sivert Dahlens veg benyttes som parkering. Etter vegåpning vil ikke dette være mulig da bussen vil begynne å benytte busstoppen. Entreprenøren vil se om det kan være mulig å etablere parkering på SVV sin eiendom i Sivert Dahlens veg 20 for de siste ukene i august, dette må vi komme tilbake til. Langs gang- og sykkelvegen vil det foregå kompletteringsarbeider store deler av sommeren, og dermed vil det ikke være mulig å etablere fysisk skille mellom adkomst til elva og anleggsområdet. De som skal fiske gis tillatelse til å gå gjennom anleggsområdet på kanten mellom GS-veg og elva (første del i nord øst for anleggsgjerde). Fiskere bes om å gå på kanten mellom GS-veg og elva. Om det forekommer arbeider i området for adkomst SKAL fiskere oppnå øyekontakt med maskinførere før maskiner passeres. Dette fordi det er store blindsoner i områdene rundt en maskin.

Kan være et bilde av kart og vei

Kan være et bilde av vei