Innkalling Årsmøte TOFA 2023

TOFA inviterer til årsmøte i Representantskap torsdag 27. april klokken 19.00 i TJFFs lokaler i Haakon VIIs gate 23c.

Etter årsmøte vil det bli servering av pizza,og det vil bli et fiskeforedrag med Storfiskkongen Cato Bekkevold. Tema er store fisk i varme strøk. Et tema som blir mer og mer aktuelt også for oss nordboere ettersom makrellstørja nå er tilbake langs var langstrakte kyst.

 

Kan være et bilde av 2 personer og tekst som sier 'Storfisk kongen Cato Bekkevold vil prate litt om store fisk varmere strok Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Innkalling til arsmote TOFAs representantskap 2023 Ársmete TOFAs 27.04.2023. Tidspunk Cato Bekkevold blir holdt TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate ärsmetet 9.00. fikeforedrag, Dagsorden Sak Apning presentasjon pizza drikke. Ordstyrer: Ivar koksxik. Sak2 l Beretning2022 Resultatregnskap balanse. Revisjonsrapporten. k6Vedtektsendringer Sak7 henhold tilvedtektenes87.9 Budsett2023 Sak9 Ifg 3medlemmer foherdee neste ars valg.'

 

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA