Mark-fiske forbud og hunnfisk fredning i Nidelva!

Vi minner om at det i natt klokken 24.00 (15. august) innføres mark-fiske forbud og hunnfisk fredning i Nidelva. Vi innfører også kvote på EN laks i døgnet, det vil si at to laks kvoten opphører fra midnatt.
Alt fiske med mark skal opphøre fra midnatt i kveld. Alle hunnfisk skal settes tilbake i elva så skånsomt som mulig. Hvis en allikevel må avlive hunnfisk på grunn av skader, skal fisken behandles som mat og leveres hos TOFA i Leirfossveien 76. Det skal også tas skjellprøve av innlevert laks.
TOFA kontaktes på telefon 95230510 umiddelbart etter en har avlivet hunnlaks! slik at det ikke oppstår ubehageligheter ved oppsyn. Grunnen til hunnfiskfredning er at vi ønsker noen ekstra kilo med hunnfisk i elva til gyting, slik at vi også i fremtiden kan høste av et rikelig overskudd av laks i Nidelva. Markfiskeforbudet er en konsekvens av hunnfiskfredningen. I Nidelva fiskes det med mark på en slik måte at svelging av krok skjer oftere en at kroken sitter slik at fisken kan settes tilbake. TOFA ønsker ikke frysere fulle av innleverte hunnlakser, derfor har vi valgt og forby markfiske de siste fjorten dagene av sesongen.