Dato: 18.08.2024

På Villaksensdag/Familiedagen i Nidelva åpner vi Leirfossen for «allmenheten». Her kan du låne laksefiskeutstyr og prøve deg på en av Nidelvas storlakser. Det er gratis og fiske denne dagen, men er du over 18 år må du løse statens laksetrygdavgift før fiske starter.